Tipy

Přehrada Vír

Mohutná hráz Vírské přehrady je třetí nejvyšší v republice

Vodní nádrž vznikla za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, zabránění povodním a energetického využití vodního toku. Původně se uvažovalo o jejím rekreačním využití, ale hned v počátcích provozu byl její význam doplněn o využití pro vodárenské účely.

Informace

Vír I je součástí souboru na sebe navazujících staveb, které umožňují komplexní využití vodního zdroje. Stavba vodního díla začala v roce 1947 a skončila roku 1957. Hlavním článkem souboru je betonová gravitační hráz výšky 66,2 m, její koruna je široká 9 m a dlouhá 390 m. Mohutná hráz Vírské přehrady je třetí nejvyšší v republice (od základové spáry 76,5 m).

Trasy

Trasy, které vedou kolem tohoto turistického cíle.